top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Monimax Projekt Tomasz Kasperczak z siedzibą w Gdyni, przy ul Stryjskiej 24, 81-506 Gdynia wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdynia nr 77243, NIP 958-042-41-92, REGON 192092131, właściciel serwisu znajdującego się w Internecie pod adresem https://www.apps4delivery.pl (dalej jako Strona) przykłada wielką wagę do prawa użytkowników do ochrony prywatności.

Monimax Projekt zbiera dane osobowe i inne dane nie posiadające takiego przymiotu. Zbieranie odbywa się, w zależności od rodzaju danych, z inicjatywy oraz / albo za zgodą użytkownika lub automatycznie.

DANE ZBIERANE ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA KONTAKTOWEGO:

Aby można było skontaktować się z Monimax Projekt, należy wysłać do Monimax Projekt zapytanie za pomocą przygotowanego formularza. Podczas wypełniania formularza należy podać w niezbędnym zakresie dane osobowe, a także dane nie mających takiego charakteru, które jednak również objęte są niniejszą Polityką.

Podanie danych osobowych wskazanych w stosownym oświadczeniu nie jest obowiązkowe (jest dobrowolne), ale jest konieczne do skontaktowania się przez formularz z Monimax Projekt.

Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym przetwarzane będą przez Monimax Projekt działającą jako administrator danych osobowych  w celu kontaktowania się przez Monimax Projekt za pomocą poczty elektronicznej. Podanie danych jest dobrowolne. Masz prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania. W w/w sprawach powinieneś ze względów bezpieczeństwa zwrócić się do Monimax Projekt na piśmie.

 

DANE ZBIERANE ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA ZAMÓWIENIA:

Chcąc zlecić wykonanie aplikacji, należy wysłać do Monimax Projekt zamówienie za pomocą przygotowanego formularza. Podczas wypełniania formularza należy podać w niezbędnym zakresie dane osobowe, a także dane nie mających takiego charakteru, które jednak również objęte są niniejszą Polityką.

Podanie danych osobowych wskazanych w stosownym oświadczeniu nie jest obowiązkowe (jest dobrowolne), ale jest konieczne do skontaktowania się przez formularz z Monimax Projekt.

Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym przetwarzane będą przez Monimax Projekt działającą jako administrator danych osobowych  w celu kontaktowania się przez Monimax Projekt za pomocą poczty elektronicznej oraz  realizacji umów handlowych pomiędzy Monimax Projekt a klientem. Podanie danych jest dobrowolne ale też konieczne do realizacji zleceń. Masz prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania. W w/w sprawach powinieneś ze względów bezpieczeństwa zwrócić się do Monimax Projekt na piśmie.

DANE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE:

Podczas wizyty na stronie automatycznie zbierane są niektóre dane dotyczące wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. dane te nie są w przeważającej większości przypadków danymi osobowymi i nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby.

WYKORZYSTYWANIE DANYCH:

Dane osobowe, które podałeś, będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu opisanych powyżej.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkownikуw na serwisach lub też do zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach. Dane zbierane w trakcie korespondencji z Monimax Projekt będą wykorzystane wyłącznie w celu możliwie poprawnej, pełnej i sprawnej odpowiedzi na zapytanie.

W sytuacjach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa Monimax Projekt może być zmuszona udostępnić dane, w tym osobowe, upoważnionym organom administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości etc.

SPOSÓB KONTAKTU:

Jeśli wypełniałeś formularz kontaktowy albo wysłałeś do nas wiadomość e-mail, możemy kontaktować się mailowo, w celu przesłania odpowiedzi na zadane pytanie.

COOKIES:

Cookies są to krótkie informacje, które blog zapisuje na dysku komputera użytkownika w postaci plikуw tekstowych, dzięki czemu można obliczyć, jak dużym powodzeniem cieszy się blog. Strona rozpoznaje użytkownika, aby ustalić jakiej informacji potrzebuje, czego szuka, które kategorie odwiedza częściej niż pozostałe – dzięki temu treść bloga staje się atrakcyjniejsza i bardziej dostosowana do potrzeb użytkownika. Nadto pliki cookies wykorzystywane są do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Pliki cookies służą również zbieraniu danych o ruchu na witrynie za pośrednictwem Google Analytics . 

Cookies w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w urządzeniu końcowym użytkownika, zapisanych tam plikуw, ani też celowo nie wpływa niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z bloga;

W ramach bloga stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plikуw cookies, tj. sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plikуw cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

W ramach strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  • wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Strony,

  • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

 

Akceptowanie plików cookies nie jest obowiązkowe do korzystania ze Strony, a Monimax Projekt informuje użytkowników, czytelnie i wyraźnie na stronach Strony, o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies oraz o możliwości określenia przez użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu użytkownika. Zaznaczamy jednak, że brak akceptacji niektórych plików cookies uniemożliwi poprawne działanie Strony w pełnym zakresie;

Użytkownik może wyrazić zgodę na zapisywanie cookies na swoim urządzeniu oraz na ich wykorzystywanie w sposób opisany powyżej poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta, tj. ustawienia przeglądarki pozwalające na akceptację cookies lub, odpowiednio, brak zmiany takich ustawień już istniejących po otrzymaniu informacji j.w., co oznacza zgodę na otrzymywanie i wykorzystywanie przez Monimax Projekt cookies w sposób opisany powyżej;

Poniżej znajdują się odnośniki do przykładowych, oficjalnych stron internetowych producentуw najczęściej używanych przeglądarek internetowych, na których znajduje się informacja o czynnościach potrzebnych do zmiany ustawień danej przeglądarki w wyżej opisanym zakresie:

Przykładowo, posiadając starsze wersje przeglądarki MS Internet Explorer w tym celu należy wybrać opcję Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność > Zaawansowane > Zablokuj pliki cookie. Posługując się przeglądarką internetową użytkownik może również kasować cookies zapisane już na swoim urządzeniu. Korzystając ze wspomnianej przeglądarki internetowej należy wybrać opcję Narzędzia > Opcje internetowe > Ogólne > Usuń pliki Cookies.

Monimax Projekt nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach serwisu.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI:

Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronach bloga wraz ze stosownym komunikatem na stronie głównej i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia powiadomienia użytkownikуw o zmianie poprzez jej umieszczenia w serwisie. Wszelkie zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez pierwszych 30 dni od dnia wprowadzenia zmian. Korzystanie z bloga po wejściu w życie danych zmian Polityki oznacza ich akceptację.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z adresu e-mail administrator@apps4delivery.pl

bottom of page