Przygotowanie aplikacji "parking"

Jednorazowo za każdy parking.

Abonament miesięczny

w zależności od ilości parkingów właściciela, które obsługuje aplikacja.

Ceny są ostateczne i obejmują wszelkie konieczne aktualizację systemów oraz wprowadzane przez nas ulepszenia .

Ceny abonamentu gwarantowane przez 18 miesięcy. Potem możliwa waloryzacja na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Zmiany w aplikacji

Zmiany na życzenie klienta nie będące standardową modyfikacją aplikacji

ustalane są indywidualnie min. 50 zł netto.

Monimax Projekt

81-506 Gdynia

ul. Stryjska 24 

tel. 513 470 276

      696 032 395

godziny pracy

pon. - pt.

9.00 - 17.00